ข่าวประชาสัมพันธ์
งานประเพณีลอยกระทงตำบลบุ่งหวาย ประจำปี 2557

งานประเพณีลอยกระทงตำบลบุ่งหวาย ประจำปี 2557

[ 06-11-2557 ] Hits:86

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.…

[ 05-11-2557 ] Hits:104

โครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" Big Cleaning day

โครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" Big Cleaning day

[ 04-09-2557 ] Hits:199

งานบุญกฐินวัดป่านานชาติ

งานบุญกฐินวัดป่านานชาติ

[ 03-11-2557 ] Hits:65

กิจกรรมการซ่อมถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวาริชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมการซ่อมถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวาริชำราบ จังหวัดอุบลราชธ…

[ 15-09-2557 ] Hits:116

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน

[ 10-09-2557 ] Hits:114

 
  
วีดีทัศน์แนะนำเทศ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
 
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • เอกสารประชาสัมพันธ์
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อยู่ในระดับใด ?

 
ข่าวสารบนเพจ อบต.บุ่งหวาย
 
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
เรือนจันทร์ รีสอร์ท

เรือนจันทร์ รีสอร์ท

วัดป่านานาชาติ

วัดป่านานาชาติ

สถานีรถไฟบุ่งหวาย

สถานีรถไฟบุ่งหวาย

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย

การศึกษานอนโรงเรียน ตำบลบุ่งหวาย

การศึกษานอนโรงเรียน ตำบลบุ่งหวาย

ธุดงคสถานอุบลราชธานี

ธุดงคสถานอุบลราชธานี

รองเท้าเชือกสาน

รองเท้าเชือกสาน

กลุ่มพัฒนาสตรีผ้าไทย

กลุ่มพัฒนาสตรีผ้าไทย

เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่

เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่

ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดทางมะพร้าว

ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดทางมะพร้าว

ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง