นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

พ.จ.อ.เทพมงคล เจริญนิช

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

ขอประชาสัมพันธ์ท่านร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอประชาสัมพันธ์ท่านร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย กรอกแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) ดำเนินการเข้าข้อมูลตาม QR CODE หรือตามลิงค์ ด้านล่างนี้ 1. ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (1) https://itas.nacc.go.th/go/eit/93yd7l หรือ (2) QR CODE {gallery}activity-5-6-2020{/gallery}

[ 05-06-2563 ] Hits:7

ปลูกต้นไม้เพื่อพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายนำโดยนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ รอบสวนสาธารณะหนองหอ ถนนทางหลวงหมายเลข 226 วาริน – ศรีสะเกษ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

[ 07-05-2563 ] Hits:23

ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รณรงค์การป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 วันที่ 16 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้ออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รณรงค์การป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้กับประชาชนในเขตตำบลบุ่งหวายม.3, ม.4 ,ม.7,ม.8,ม.9,ม.11,ม.18,ม.19พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และแจกเอกสารมาตรการรณรงค์คัดแยกขยะ{gallery}activity-27-4-2020{/gallery}

[ 16-04-2563 ] Hits:25

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ