สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

ประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้จัดประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) ณ อาคารโรงจอดรถอบต.บุ่งหวาย เพื่อจะได้นำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) {gallery}activity-2022-27-4{/gallery}

[ 19-04-2565 ] Hits:53

ตำบลบุ่งหวายร่วมกับโรงพยาบาลวารินชำราบได้ร่วมซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00-15.00น. นายเสถียร รักษารอด นายกอบต.บุ่งหวาย และพนักงานส่วนตำบลบุ่งหวายร่วมกับโรงพยาบาลวารินชำราบได้ร่วมซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ ระยะทางตั้งแต่ บริเวณหน้าเรือนจันทร์รีสอร์ท จนถึง SCG จำลองสถานการณ์เกิดอุบัติเหตุแยกทางเข้าบ้านร่วมสร้าง {gallery}activity-2022-4-28-4{/gallery}

[ 08-04-2565 ] Hits:34

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เรื่อง เลื่อนการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด บุ่งหวายเกมส์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2565

ขประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เรื่อง เลื่อนการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด บุ่งหวายเกมส์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จึงขอเลื่อนการจัดงานแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด "บุ่งหวายเกมส์" ครั้งที่ 23 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ออกไป จนกว่าสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 จะคลีคลาย ประกาศทราบโดยทั่วกัน

[ 16-03-2565 ] Hits:101

กิจกรรมเดินรณรงค์ลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00น. นายเสถียร รักษารอด นายกอบต.บุ่งหวายเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ณ วัดบ้านห่องชัน {gallery}activity-2022-20-3{/gallery}

[ 15-03-2565 ] Hits:98

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ