สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

เปิดถนนสายวัฒนธรรมตำบลบุ่งหวาย "ขัวฮักขัวแพง"

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 06.30 น.นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอวารินชำราบร่วมทำบุญตักบาตรขัวฮักขัวแพง และเวลา 08.00 น. เป็นประธานเปิดถนนสายวัฒนธรรมตำบลบุ่งหวาย "ขัวฮักขัวแพง" (สะพานข้ามทุ่งขัวน้อยสามัคคีตำบลบุ่งหวาย) สะพานธรรม สะพานบุญ สะพานแห่งพลังสามัคคีตำบลบุ่งหวาย วัดบ้านโนนบอน ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล กำนันตำบลบุ่งหวาย ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว6 {gallery}activity-2022-29-6{/gallery}

[ 24-06-2565 ] Hits:6

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น งบประมาณ พ.ศ.2564

วัวันที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง งดให้รับ สินบน หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ แจ้งที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย โทร. 086-4600806 {gallery}activity-2022-17-66{/gallery}

[ 17-06-2565 ] Hits:41

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?? {gallery}activity-2022-7-6{/gallery}

[ 07-06-2565 ] Hits:194

ต้อนรับ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดย นายเสถียร รักษารอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นายสุพัฒน์ ทีคำปา ประธานสภา นายอนุชา วงศ์ห่วง กำนันตำบลบุ่งหวาย นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เลขานุการสมาชิกสภา ผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวายและตัวแทนจากอบต.หนองกินเพล ตัวแทนจากอบต.ท่าลาด และตัวแทนจากอบต.ห้วยขะยุงร่วมต้อนรับ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต...

[ 10-05-2565 ] Hits:36

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ