นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

พ.จ.อ.เทพมงคล เจริญนิช

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วัวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองหอ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิกสภา กำนันตำบลบุ่งหวาย ผู้นำชุมชน ผอ.รพ.สต.โนนน้อย ผอ.รพ.สต.ทุ่งบอน ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย...

[ 24-07-2563 ] Hits:12

ประชาคมระดับท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้ประชุมประชาคมระดับท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ณ ลานจอดรถเอนกประสงค์ อบต.บุ่งหวาย  {gallery}activity-noi-3-66-2020{/gallery}

[ 23-06-2563 ] Hits:27

คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เพื่อป้องกันการแพร่การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เพื่อป้องกันการแพร่การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศปก.ตำบลบุ่งหวาย)ได้ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการกิจการร้านค้า โรงแรม และสถานประกอบการต่างๆ ตามมาตรการผ่อนปรน ตามสถานการณ์ โควิด 19 ในเขตพื้นที่ตำบลบุ่งหวายพร้อมให้คำแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  {gallery}activity-noi-3-6-2020{/gallery}

[ 18-06-2563 ] Hits:17

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ