สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการด้านบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในตำบลให้น่าอยู่ มีความสะอาด สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จึงประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล ตามแผนการจัดเก็บขยะ หากหมู่บ้านใดมีการเก็บขยะไม่ทั่วถึงหรือตกค้าง สามารถแจ้งปัญหาดังกล่าวได้ที่...

[ 13-09-2564 ] Hits:12

กิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน

วันที่ 6 กันยายน 2564 กิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน {gallery}activity-2021-9-8{/gallery}

[ 06-09-2564 ] Hits:15

มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิด ในพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิด ในพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย จำนวน 24 ราย {gallery}activity-2021-2-23{/gallery}

[ 31-08-2564 ] Hits:65

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย {gallery}activity-2021-2-22{/gallery}

[ 30-08-2564 ] Hits:81

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ