สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน {gallery}activity-2021-11-22{/gallery}

[ 22-11-2564 ] Hits:9

ประชาสัมพันธ์โครงการณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวดคลิปวิดีโอ “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี” (ครั้งที่ 2)

ข่ประชาสัมพันธ์โครงการณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวดคลิปวิดีโอ “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี” (ครั้งที่ 2) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้เป็นการสื่อสร้างสรรค์ในการรณรงค์การสวมหมวกกันน๊อกให้เด็กอายุต่ำกว่า 2-6 ขวบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงความปลอดภัยในการสวมหมวกกันน๊อกเพื่อรณรงค์ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและประชาชนทั่วไปเห็นถึงความสำคัญของการสวมหมวกกันน๊อกให้เด็ก ตั้งแต่ครั้งแรกที่โดยสารรถจักรยานยนต์ การขี่รถจักรยานยนต์หรือเล่นกีฬาที่มีความเสี่ยงในการที่จะได้รับบาดเจ็บบริเวณศรีษะ ให้ส่งใบสมัครและ ผลงานไปที่ E-Mail...

[ 04-11-2564 ] Hits:44

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เปิดรับลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนบัดนี้เป็นต้นไป จนถึงเดือน พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เปิดรับลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนบัดนี้เป็นต้นไป จนถึงเดือน พฤศจิกายน 2564 จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน {gallery}activity-2021-10-28{/gallery}

[ 28-10-2564 ] Hits:43

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการด้านบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในตำบลให้น่าอยู่ มีความสะอาด สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จึงประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล ตามแผนการจัดเก็บขยะ หากหมู่บ้านใดมีการเก็บขยะไม่ทั่วถึงหรือตกค้าง สามารถแจ้งปัญหาดังกล่าวได้ที่...

[ 13-09-2564 ] Hits:25

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ