สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วัประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง {gallery}activity-2021-23-6{/gallery}

[ 23-06-2564 ] Hits:28

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายเป็นประธานเปิดงานโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในชุมชน ณ ศาลากลางบ้าน ม.8 {gallery}activity-2021-29{/gallery}

[ 21-06-2564 ] Hits:19

โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสงกรานต์ คงนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายเป็นประธานเปิดโครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนบอน {gallery}activity-2021-27-6{/gallery}

[ 10-06-2564 ] Hits:19

ประชุม ประจำเดือน มิถุนายน

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเข้าร่วมประชุม ประจำเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2564เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย {gallery}activity-2021-28{/gallery}

[ 07-06-2564 ] Hits:10

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ