สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

กิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 กิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน {gallery}activity-2021-5-5{/gallery}

[ 03-05-2564 ] Hits:14

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแต้

.  วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย พร้อม พนักงานส่วนตำบลบุ่งหวายได้ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแต้ และชุมชนตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย พร้อมศึกษาดูงาน การปลูกมันอินทรีย์ / การปลูกผักขะแยง /การปลูกใบบัวบัวบก /ช่างชุมชนตำบลบุ่งหวาย/ เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ /การทำไม้กวาดทางมะพร้าวและการทำไม้กวาดหยากไย่    

[ 07-04-2564 ] Hits:15

ประชาคมระดับท้องถิ่นเพื่อทบทวน/จัดทำ/เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

.  วันที่ 5 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้จัดประชุมประชาคมระดับท้องถิ่นเพื่อทบทวน/จัดทำ/เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย    

[ 05-04-2564 ] Hits:15

กิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน

วันที่ 22 มีนาคม 2564 กิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน {gallery}activity-2021-5-6{/gallery}

[ 22-03-2564 ] Hits:12

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ